2. Seleccioni un quadre i després trii el color per omplir-ho. Així tindrà 6 colors a mà :
3. Amb el color escollit, pinti la zona de la rajola que l'interessi :
4. Clic al mosaic per pintar la rajola o clic a Omplir per veure una idea aproximada automaticament.
Rajoles Vistes
Sol.Licitar Informació